Item gefilterd op datum: juni 2018
dinsdag, 12 juni 2018 17:06

ons privacybeleid

Privacyverklaring

Welkom op www.juweliersclaessens.be

Bedankt voor jouw bezoek aan juweliersclaessens.be en het lezen van ons
privacy beleid. Onze zaak, hierna vernoemd als "wij" of "ons", bevindt zich
in de Louis d'Haeseleerstraat 74, 9300 Aalst, België,  KBO-nummer
BE0441.718.006.

Deze privacyverklaring legt uit welke informatie wij verzamelen op deze
website en hoe wij deze gegevens gebruiken. Deze verklaring is deel van onze
algemene voorwaarden en geldt voor alle gebruikers van
juweliersclaessens.be, ongeacht of je een bestelling plaatst.1. Algemeen

Dedires erkent de bezorgdheid van onze online bezoekers met betrekking tot
de privacy. Dat is waarom wij te allen tijde persoonlijke gegevens strikt
verwerken volgens dit privacy beleid en de Belgische Privacywet
<https://www.terrebleue.com/nl/privacyverklaring?utm_source=ActiveCampaign&u
tm_medium=email&utm_content=Terre+Bleue+vindt+jouw+privacy+belangrijk&utm_ca
mpaign=24+05+%7C+GDPR+NL#_ftn1> [1].  Dedires stelt zich middels huidige
privacyverklaring tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van
27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is
Claessens.2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

De persoonlijke gegevens die wij verzamelen zijn relevant en gerelateerd aan
de doeleinden waar wij ze voor verzamelen.

Wanneer u een juweel bestelt, verzamelen wij volgende gegevens: naam,
voornaam, adres en eventueel e-mailadres.3. Waarom verzamelen wij persoonsgegevens en hoe gebruiken we die?

Wij verzamelen en verwerken uitsluitend persoonlijke gegevens voor
specifieke en rechtmatige doeleinden.

Zo verwerken wij persoonlijke gegevens om bestellingen te verwerken, voor
marketingdoeleinden, voor het beheer van klantenrelaties en voor
statistische doeleinden:

* Beheer van bestellingen, levering en facturatie: Wij verwerken
persoonsgegevens teneinde de door jou gevraagde dienst te kunnen leveren.
Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die
door jou werd gevraagd.
* Statistische doeleinden: Wij verwerken persoonsgegevens voor het
verbeteren van onze website. Zo nemen wij persoonsgegevens op in anonieme
statistieken, waarbij de identiteit van specifieke personen niet kan worden
achterhaald. We beroepen ons hiervoor op ons gerechtvaardigd belang, zijnde
het voortdurend kunnen verbeteren van onze dienstverlening.
* Marketingdoeleinden: Wij kunnen je emailadres en/of adres gebruiken
voor het versturen van nieuwsbrieven, acties en promoties, doch enkel en
alleen indien je hiertoe je expliciete, voorafgaande toestemming heeft
gegeven.

Je bent nooit verplicht om je persoonsgegevens aan ons mee te delen, maar je
begrijpt dat bepaalde dienstverleningen onmogelijk worden indien wij je
persoonsgegevens niet mogen verwerken. 

4. E-mail en marketing berichten

We begrijpen dat niemand een inbox vol ongewenste e-mails wil. Daarom zullen
wij je alleen e-mailen om je op de hoogte te houden van jouw bestelling of
je te informeren over wezenlijke wijzigingen in onze algemene voorwaarden of
privacyverklaring. Het behoort tot ons gerechtvaardigd belang om je
hieromtrent te mailen, zo dienen wij je tijdig te verwittigen aangaande de
stand van zaken omtrent je bestelling en willen wij steeds open communiceren
met jou omtrent onze werkwijze en algemene voorwaarden.

Zoals hoger aangehaald, kunnen wij je persoonsgegevens gebruiken voor direct
marketing, maar enkel en alleen indien je hiervoor uitdrukkelijk je
toestemming hebt gegeven.

Je toestemming kan steeds worden ingetrokken, zonder motivering en gratis.
Bij onze jaarlijkse folder per post kan dit door te mailen naar
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.5. Vertrouwelijkheid en beveiliging

Wij gebruiken een beveiligde internetverbinding. Je zal opmerken dat de URL
bovenaan in jouw browser begint met 'https' in plaats van 'http:'. Dit
betekent dat de veilige modus actief is.

In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden geacht voor enige directe of
indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik
door een derde van de persoonsgegevens.

Wij zorgen er tevens voor dat onze werknemer enkel toegang heeft tot de
persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitoefening van
haar/zijn taken of indien dit noodzakelijk is voor het leveren van de
dienst.6. Doorgifte aan derden

Wij verstrekken enkel informatie aan derden die nodig is om hun werk te
kunnen doen. Voor onze jaarlijkse mailing per post gaat uw naam en adres
naar de drukker, hij mag deze gegevens nooit gebruiken tenzij toestemming
van u. Wij zullen nimmer jouw gegevens doorverkopen aan derden voor
marketing doeleinden.

Bij gehele of gedeeltelijke reorganisatie of overdracht van activiteiten van
juweliers claessens, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert,
overdraagt, staakt of indien wij failliet gaan, kan dit betekenen dat uw
gegevens aan nieuwe entiteiten of derden door welke ons bedrijfsactiviteiten
geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.7. Duur van de verwerking

Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan redelijkerwijs
noodzakelijk voor de doeleinden zoals genoemd in deze privacyverklaring. 8. Jouw rechten

Onderstaande rechten kunnen door jou worden uitgeoefend door ons te
contacteren via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., mits bijvoeging van een kopie
van je identiteitskaart.

* Recht van toegang en rectificatie:

Je hebt het recht gratis toegang te verkrijgen tot jouw persoonlijke
gegevens en eventuele foutieve gegevens te rectificeren.

* Recht van verwijdering en beperking:

Tevens heb je het recht om ons te verzoeken je persoonsgegevens te
verwijderen. Je erkent hierbij dat bij een verzoek tot verwijdering van
persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

Je kan ons ook verzoeken om de verwerking van je persoonsgegevens te
beperken.

* Recht van bezwaar:

Je hebt steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van je
persoonsgegevens. Hiervoor dien je wel ernstige en legitieme redenen op te
geven.

Je kan je ook uitdrukkelijk verzetten tegen de verwerking van je
persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, hiervoor hoef je geen
motivatie op te geven.

* Recht van overdraagbaarheid:

Je beschikt over het recht om je persoonsgegevens die door ons worden
verwerkt in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te
verkrijgen. Tevens beschik je over het recht om deze gegevens aan andere
verantwoordelijken voor de verwerking te doen overdragen.

* Recht om klacht in te dienen:

Je hebt tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacy
commissie:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer,
Drukpersstraat 35, 1000 BRUSSEL.

Tel. 02/274.48.00

Fax. 02/274.48.35

Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van je
persoonsgegevens, kan u een vordering tot schadevergoeding instellen voor
een rechtbank.


Indien je nog andere vragen hebt over ons privacy beleid, gelieve met ons
contact op te nemen.

met vriendelijke groeten,Isabelle, Caroline en Chloë

Gepubliceerd in Nieuws